Walne Zebranie – 2018

Zarząd Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Poznań, działając w oparciu o treść uchwały nr 2/2017, pkt.4 z dnia 11.03.2017 r., w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – Poznań, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu na dzień 15 maja 2018 r., godz. 18.30, na przystani ŻMKS, Poznań ul. Wilków Morskich 37/39. 

Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu, to dzień 15 maja 2018 r., godz. 19,00, na przystani ŻMKS, Poznań ul. Wilków Morskich 37/39.