Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

Zarząd Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Poznań, działając w oparciu o treść §21 ust.1) Statutu Klubu, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu na dzień 11 marca 2017 r., godz. 12.00, na przystani ŻMKS, Poznań ul. Wilków Morskich 37/39. Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu, to dzień 11 marca 2017 r., godz. 12.30, na przystani ŻMKS, Poznań ul. Wilków Morskich 37/39.